Siapa? (2008)

Serialized in Komikoo magazine.

Ep.2 Pg.2Ep.5 Pg.1Ep.3 Pg.1 (Unlettered)Ep.4 Pg.1 (Unlettered)Ep.1 Pg.1 (Unlettered)Ep.5 Pg.2Ep.5 Pg.8 (Unlettered)
Ep.2 Pg.2

Ep.2 Pg.2

Ep.5 Pg.1

Ep.5 Pg.1

Ep.3 Pg.1 (Unlettered)

Ep.3 Pg.1 (Unlettered)

Ep.4 Pg.1 (Unlettered)

Ep.4 Pg.1 (Unlettered)

Ep.1 Pg.1 (Unlettered)

Ep.1 Pg.1 (Unlettered)

Ep.5 Pg.2

Ep.5 Pg.2

Ep.5 Pg.8 (Unlettered)

Ep.5 Pg.8 (Unlettered)

Related posts:

    1. KOMIKOO #5
    2. Siapa? ep.4
    3. KOMIKOO #3
    4. Siapa? ep.3
    5. KOMIKOO #2 — Out Now!